MH I-KULLEN

 

1

2

3

4

5

1a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

IMMA

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots flera försök att locka.
Alt. Ej genomföd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

IMMA

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Alt. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

IMMA

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a

LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktivt, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

IMMA

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

IMMA

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

LEK 1
Gripande och dragkamp

Griper inte.

Biter tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Biter, drar emot men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

IMMA

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar -även under den passiva delen- tills testledaren släpper.

3a

FÖR-FÖLJANDE
(2 ggr)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

IMMA båda gångerna

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

GRIPANDE
(2 ggr)

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.

IMMA båda gångerna

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

IMMA

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a

AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

IMMA

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

IMMA

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c

AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

IMMA

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d

AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

IMMA

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e

AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

IMMA

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

IMMA

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

IMMA

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

IMMA

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

IMMA

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

IMMA

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

IMMA

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

IMMA

7c

LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.

IMMA

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

IMMA

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a

SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

IMMA

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteendenn och flera attacker.

8b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöka hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

IMMA

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

IMMA

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.

IMMA

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e

SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt.

Avvisar eller undviker kontakt försök.
Alt. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

IMMA

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar kontakt själv.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

IMMA

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med tänderna.

Griper direkt med hela munnen.

IMMA

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

IMMA

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.